Next: Lähteet Up: SGML-dokumenttien automaattisesta muuntamisesta Previous: 5.2 Erilaisista formaateista SGML:ksi

6 Yhteenveto

Humankind periodically goes through a speedup of its affairs, thereby experiencing the race between the renewable vitality of the living and the beckoning vitiation of decadence. In this periodic race, any pause becomes luxury. Only then can one reflect that all is permitted; all is possible. Frank Herbert, Children of Dune

SGML:ksi muuntamisen merkitys kasvanee muutaman vuoden ajan voimakkaasti. Toisaalta julkaisutarve WWW:lle aiheuttaa ainakin toistaiseksi suurta muunnostarvetta myös HTML:ksi, mutta toivottavasti tässäkin kehitys menee eteenpäin ja WWW:llä voidaan näyttää suoraan oikeita SGML-dokumentteja. Suuntaa näyttävä ohjelma tässä oli SoftQuadin Panorama PRO, ensimmäinen WWW:tä tukeva SGML-selainohjelma [Syn94].

Toisaalta viime aikoina suurta kiinnostusta on herättänyt tekeillään oleva standardi Extended Markup Language (XML) [Con97]. Sen ennustetaan korvaavan HTML World Wide Webin dokumenttien kuvailukielenä. XML on yksinkertaistettu SGML-standardi ja SGML:n kanssa yhteensopiva siten, että XML-dokumentit ovat täysin SGML:n mukaisia. Siis SGML-ohjelmistoilla voidaan käsitellä XML-dokumentteja, mutta ei päinvastoin. XML:stä on siten helppo siirtyä puhtaaseen SGML:ään.

Rakenteisten dokumenttien määrä kasvaa nopeammin nyt, kun niiden edut on ymmärretty ja niiden käsittelyä varten alkaa olla ohjelmistoja. Myös kaupallisten ohjelmistojen osuus lienee jo ohittanut vapaassa levityksessä olevien ohjelmien lukumäärän.

Omalta osaltaan myös WWW on varmasti vauhdittanut SGML:n yleistymisessä. Tämä luonnollisesti vähentää muunnoksien tarvetta, mutta kaikkea dokumentointia saadaan tuskin milloinkaan rakenteisten standardien piiriin. SGML:ää käytettäessä ongelmaksi jäävät myös erilaiset DTD:t, vaikka monia kohtuullisen yleiskäyttöisiä DTD-standardejakin on jo syntynyt. Näin on aina tarvetta myös muunnoksille.


Heikki Toivonen -- Last modified 28.1.1997 --