Next: 3.2.1 Muunnosten perusteet Up: 3 SGML-muunnokset Previous: 3.1 Muunnokset yhden DTD:n puitteissa - editointi

3.2 Muunnokset DTD:stä toiseen

Nykyisin yleisin SGML-dokumenttien muunnosongelma lienee HTML:ksi muuntaminen World Wide Webin (WWW) suosion vuoksi; kaikki yleinen dokumentointi tulisi saada WWW:lle. Yleistymässä ovat myös yritysten ja yhteisöjen ns. intranetit (intranetti = yhteisön sisäinen ``internet''). Intranetissä myös organisaation sisäinen informaatio voidaan esittää HTML-muodossa. Painetta muunnoksiin siis on.Heikki Toivonen -- Last modified 28.1.1997 --