Next: 5 Muut muunnokset Up: 4 Tietokantamuunnokset Previous: 4.3 Multidoc PRO

4.4 Astoria

Astoria on oliopohjainen SGML-tietokanta. Mahdollisesti oliopohjaiset tietokannat yleensäkin voisivat olla paremmin sopivia rakenteisen tekstin kanssa toimimiseen, ovathan SGML-elementit selkeitä kokonaisuuksia.

Astorian erityispiirteitä on mm. se, että siltä voi pyytää SGML-dokumentin osan vaikkapa editoimista varten. Harvinaista tässä on se, että Astoria osaa liittää dokumentin mukaan alkuperäisestä DTD:stä kootun osasen, joka riittää kuvailemaan osadokumentin. Tällä on tietysti merkitystä tehokkuuden kanssa silloin, kun editointeja tehdään paljon tai kun DTD on suuri.

Astorian Systems Development Kit (SDK) ja API ovat hyvin monipuolisia. Itse asiassa niillä voi aivan hyvin kehittää itse paremmat ohjelmistot tietojen käsittelyyn kuin mukana seuraavat valmisohjelmistot antavat myöten.


Heikki Toivonen -- Last modified 28.1.1997 --