Next: 4 Tietokantamuunnokset Up: 3.2 Muunnokset DTD:stä toiseen Previous: 3.2.2 Dokumenttityyppimääritys puuttuu

3.2.3 Muunnosohjelmia

Aiemmin mainittiin, että yleisiä muunnosohjelmia on vähän. Erikoistuneita ohjelmia sen sijaan on verkosta helppo löytää. Erikoistuneiden ohjelmien hyvä piirre on siinä, että niistä voidaan tehdä jopa täysin automaattisia, eikä käyttäjän tarvitse määritellä mitään asetuksia tai ohjelmoida lisäyksiä. Eräs erikoistunut sovellus on Linuxdoc-SGML. Linuxdoc-SGML muuntaa QWERTZ DTD:n mukaiset dokumentit HTML:ksi (myös muut formaatit ovat mahdollisia). Systeemi ei ole keskittynyt pelkästään Linuxiin, vaan sillä voidaan muuntaa mitä tekstiä tahansa, kunhan se vastaa QWERTZ DTD:tä, joka taas on kehitetty ohjelmistojen dokumentointiin.

Esimerkki yleisestä muunnosohjelmistosta on Sgmlspl. Se osaa tulkita dokumenttityyppimääritykset ja pystyy muuntamaan SGML-tekstin mihin formaattiin hyvänsä. Sgmlspl käyttää määrittelytiedostoa, jossa elementeittäin määritellään tehtävät toimenpiteet. Hankaluutena tässä on se, että määrittelytiedosto on tehtävä Perl5-kielellä, joka on kaukana käyttäjäystävällisyydestä. Ohjelman mukana seuraavat määrittelytiedostot LaTeX- ja HTML-muunnoksia varten. Esimerkki oman DTD:n mukaisesta muunnoksesta on Kunnarin, Lyytikäisen ja Pietisen pro gradu -tutkielmassa [Kun95].

Monet verkosta löytyvät muunnosohjelmat käyttävät James Clarkin SGMLS-jäsentäjää, joka on vapaassa levityksessä. Jäsentäjässä olevat rajoitukset siirtyvät sellaisenaan sitä käyttäviin sovelluksiin, joten monet muunnosohjelmista ovat samalla tavalla rajoittuneita. Enemmän jäsentäjistä ja SGMLS:stä löytyy lähteestä [Kun95].


Heikki Toivonen -- Last modified 28.1.1997 --